Beijerlaboratorierna

Satsning på forskning i Uppsala


En donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse gjorde det möjligt att år 1990 grunda Beijerlaboratoriet för genforskning vid Uppsala universitet. 2013 beviljade stiftelsen ett av sina dittills största anslag för finansiering av ytterligare två forskningsområden vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och idag finns Beijerlaboratorier för gen- och neuroforskning, läkemedelsforskning samt husdjursforskning. De tre områdena samverkar under det gemensamma namnet Beijerlaboratorierna i Uppsala.