Beijerlaboratoriet för husdjursforskning

vid Sveriges lantbruksuniversitet

Bättre beslutsstöd för Sveriges mjölkbönder

Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildades så sent som 2015, tack vare en donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse, och är därmed det yngsta av Beijerlaboratorierna i Uppsala. Syftet med etableringen av laboratoriet var att förstärka kompetensen vid SLU för att kunna ta hand om de stora mängder data som samlas in tack vare den snabba digitaliseringen av moderna ladugårdar som sker och därigenom ge Sveriges mjölkbönder bättre beslutsstöd. Föreståndare för laboratoriet är professor Ulf Emanuelson och det är nu inne på sin andra omgång Beijerforskare.

Precision livestock farming – framtidens melodi för stora som små mjölkgårdar

Vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning utvecklas metoder för att utnyttja alla data som idag samlas in automatiskt på teknikintensiva mjölkgårdar. Målet är att skötsel och avel av kommande generationers mjölkkor ska bli så effektiv som möjligt.

– Antalet mjölkbönder minskar idag, men de som finns kvar har allt fler kor. Om korna ska må bra och producera effektivt krävs det att mjölkbonden har kontroll, sammanfattar Ulf Emanuelson, professor i veterinärmedicinsk epidemiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och föreståndare för laboratoriet.

Redan idag är många mjölkgårdar teknikintensiva. Man kan bland annat, utifrån mätningar av mjölken, ta reda på om en ko har en juversjukdom eller ej. I framtiden kommer vi att se alltmer avancerade sensorer, som kan ge information om exempelvis hur mycket och hur ofta korna äter och dricker.

– Den snabba utvecklingen inom molekylärbiologin innebär att det är möjligt att ta fram genotyper för kor, baserade på ett stort antal DNA-fragment. Den typen av information kan också hjälpa mjölkbonden att fatta bättre beslut kring varje enskild kos utfodring, hälsa och avelsarbete, säger Ulf Emanuelson

– Den nya forskningen är interdisciplinär, vilket är nödvändigt för att vi ska fortsätta ligga i framkant. Vi involverar både teknik och matematik i högre utsträckning än vi hittills gjort inom husdjursforskningen. Stödet från Beijerstiftelsen gör detta möjligt!
Läs mer om Beijerlaboratoriet för husdjursforskning https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/not/beijerlab/

Read about the Beijer laboratory for animal science https://www.slu.se/en/faculties/vh/research/forskningsprojekt/not/beijerlab/
Kontakt

Adress

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Box 7054, 750 07 UPPSALA

Epost
Telefon