Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

vid Uppsala universitet

Stöd till framgångsrika unga forskare


En donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse gjorde det möjligt att år 1990 grunda Beijerlaboratoriet för genforskning vid Uppsala universitet med professor Ulf Pettersson som föreståndare. Den uttalade ambitionen var att stödja unga framgångsrika forskare inom genforskningen, och möjliggöra deras etablering som självständiga forskare. Efterhand vidgades laboratoriets inriktning till att omfatta även neuroforskning och bredare forskning inom livsvetenskaperna. Fram till idag har Beijerstiftelsen stöttat laboratoriet med drygt 100 miljoner kronor. Ett stort antal av laboratoriets alumni är idag professorer vid svenska och utländska lärosäten eller verksamma på höga poster inom näringslivet (se lista nedan). 

Sedan 2019 är professor Lena Claesson-Welsh föreståndare för Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning vid Uppsala universitet.

Genforskning i världsklass


Genom stödet från Beijerstiftelsen har unga forskare kunnat etablera egna grupper, och blivit uppmärksammade för sin forskning kring arvsmassan hos människor och djur. Beijerstödet har därmed haft stor betydelse för den svenska genomforskningen och kartläggningen av människans arvsmassa.

– Stödet från Beijerstiftelsen har bidragit till att genforskningen vid Uppsala universitet kan hålla världsklass, säger Ulf Pettersson, seniorprofessor i medicinsk genetik och f.d. föreståndare för Beijerlaboratoriet. En viktig del av forskningen har syftat till att utveckla metoder som gör det enkelt att upptäcka och studera förändringar i människans DNA, till exempel förändringar som medför ökade sjukdomsrisker. Kunskap om dessa förändringar, mutationer, gör det möjligt att diagnostisera och bättre behandla cancer och flera av våra folksjukdomar. Forskningen vid Beijerlaboratoriet har också varit inriktad mot analys av DNA i rättsgenetiska och arkeologiska sammanhang

Flera av de forskare som startat sin verksamhet inom Beijerlaboratoriet är idag ledande inom sina områden och professorer vid olika lärosäten i Sverige och utomlands. Forskningen har också resulterat i ett antal patenterade uppfinningar och i flera nya företag.

Kontakt

Adress

Lena Claesson-Welsh, föreståndare

Rudbecklaboratoriet

Dag Hammarskjölds väg 20

751 85 Uppsala

Epost
Telefon