Sigrid Agenäs

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning

Hur får vi bättre precision i mjölkproduktionen?


Dagen ladugårdar för mjölkkor är högteknologiska anläggningar. Sensorer kopplade till digitala system som levererar information till lantbrukaren är ett viktigt stöd i den dagliga skötseln av korna och hjälper lantbrukaren att hålla koll på om någon behöver extra tillsyn. Inom projektet för precision i mjölkproduktion arbetar vi med att förbättra tolkningen av sensorer och att fintrimma inställningarna i ladugården så att korna får en bättre vardag och att gården får ut så mycket som möjligt ur den teknik man har investerat i.

Den mest högteknologiska utrustningen som går att hitta i en ladugård är mjölkningsroboten. I ett av våra projekt detaljstuderar vi data på mjölkflöde från varje spene för att hitta bästa möjliga inställningar för mjölkning. Vi undersöker också möjligheten att mjölka kor som blir diade av sin kalv, vilket innebär att det är olika mycket mjölk i de fyra spenarna när hon går till mjölkning.

Sigrid Agenäs, Beijerlaboratoriet för husdjursforskning

Mjölkflöden

Mjölkflöde (ml/minut) för de fyra spenarna (en färg/spene) under en mjölkning (tid i sekunder) för en ko som även ger di till sin kalv och en som inte gör det. Kan du se vilken som är vilken?

 

Vetenskapliga artiklar

Ternman E, Nilsson E, Nielsen PP, Pastell M, Hänninen L, Agenäs S. 2019. Rapid eye movement sleep time in dairy cows changes during the lactation cycle. J Dairy Science 102(6):5458-5465. doi: 10.3168/jds.2018-15950 

Ferneborg S, Thulin M, Agenäs S, Svennersten-Sjaunja K, Krawczel P, Ternman E. 2019. Increased take-off level in automatic milking systems - effects on milk flow, milk yield and milking efficiency at the quarter level. Journal of Dairy Research 86(1):85-87. doi: 10.1017/S002202991800078X