Maria Ulvmar

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Hur bidrar lymfkörtlar till vårt immunförsvar mot cancer?


Hur bidrar lymfkörtlar till vårt immunförsvar och till spridning av tumörceller i kroppen vid cancer?  Vi utvärderar funktionen av gener som styr lymfkörtlarnas blod- och lymfkärl med avseende på hur de bidrar till immunsvar mot cancer och cancerns spridning. En viktig teknik är avancerad mikroskopi av lymfkörtlar från bröstcancerpatienter. Vår forskning kan identifiera nya biomarkörer och målmolekyler för immunterapi vid cancer.


 


Från genetiska studier i musmodeller till avancerad bildanalys av lymfkörtlar från bröstcancerpatienter

 

Bilden visar en genomskärning av en lymfkörtel där lymf- och blod-kärlen syns i rött och blått: specialiserade blodkärl (starkt blå) omges av ett ljusblått nätverk av stödjeceller och lymfkärl i rött. Immunceller visas i grönt. Lymfkörtelns unika uppbyggnad är grunden för att få ett immunförsvar som skyddar oss mot olika infektioner, men också mot cancer.

Denna bild visar hur tumörceller (röda) tagit över platsen från immuncellerna i körteln hos en bröstcancerpatient. Tumörcellerna växer i nära association med lymfkärlen (gul färgning).

 

Vetenskapliga artiklar

Bekkhus T, Martikainen T, Olofsson A, Franzen Boger M, Vasiliu Bacovia D, Warnberg F, Ulvmar MH: Remodeling of the Lymph Node High Endothelial Venules Reflects Tumor Invasiveness in Breast Cancer and is Associated with Dysregulation of Perivascular Stromal Cells. Cancers (Basel) 2021, 13. https://www.mdpi.com/2072-6694/13/2/211

Xiang M., Adrián Grosso R, Takeda A., Pan J., Bekkhus T., Brulois K., Dermadi D., Nordling S., Vanlandewijck M., Jalkanen S., Ulvmar M.H.* and Butcher E.C.*  (2020) A single-cell transcriptional roadmap of the mouse and human lymph node lymphatic vasculature. Frontiers in Cardiovascular medicine April 30; 7(52), https://doi.org/10.3389/fcvm.2020.00052 * shared last authors and corresponding authors