Marcel den Hoed

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Vad kan zebrafisken berätta om åderförkalkning?


Varför drabbas så många av oss av sjukdomar som åderförkalkning och diabetes? Vi använder zebrafisk som modell för att identifiera gener som är inblandade i dessa sjukdomar. Vi frågar om vissa gener är drivande i sjukdomsprocesser, eller kanske en följd av sjukdomen. Vi vill också veta vilka celltyper som är drabbade. Målet är att förstå hur generna bidrar till sjukdom och finna underlag för utveckling av framtida läkemedel.


En tre dagar gammal larv med märkt lever (grön) och bukspottskörtel (röd).

Insulinproducerande celler i bukspottskörteln.

Tidigt stadium vaskulär inflammation och åderförkalkning i svansområdet.

Leversteatos och inflammation.

Vetenskapliga artiklar

von der Heyde B, Emmanouilidou A, Klingström T, Mazzaferro E, Vicenzi S, Jumaa S, Dethlefsen O, Snieder H, de Geus E, Ingelsson E, Allalou A, Brooke HL, den Hoed M. Translating GWAS-identified loci for cardiac rhythm and rate using an in vivo, image-based, large-scale genetic screen in zebrafish. Sci Rep. 2020 Jul 16;10(1):11831.

den Hoed M, Eijgelsheim M, Esko T, Brundel BJ, Peal DS, [>280 co-authors], Sibon OC, Milan DJ, Snieder H, Samani NJ, Loos RJ. Identification of heart rate-associated loci and their effects on cardiac conduction and rhythm disorders. Nature Genetics 45: 621-31, 2013.