Lars Rönnegård

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning

Vad får kon att må bra och trivas i ladugården?


Tänk dig att du är en ko i en ladugård. Du finns där, 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, tätt tillsammans med några hundra andra individer. Vad är det egentligen som får dig att må bra och trivas? Det är lätt att inse att de sociala samspelen mellan korna är viktig. Den digitala utvecklingen ger oss helt nya möjligheter att studera de sociala samspelen både på gruppnivå och ända ner på gennivå.

Målet med forskningen är att vi i framtiden ska kunna öka djurvälfärden och därmed också öka produktionen. I projektet tittar vi också på hur sociala interaktioner påverkar sjukdomsspridning. En viktig del är att utveckla ett digitalt beslutstödverktyg för mjölkbönderna för att hantera sjukdomsspridning och på så sätt minimera användandet av antibiotika.

Lars Rönnegård, Beijerlaboratoriet för husdjursforskning

En kos position varje sekund inne i en ladugård under ett dygn

Vetenskapliga artiklar

Ren, K., Nielsen, P. P., Alam, M., & Rönnegård, L. (2021). Where do we find missing data in a commercial real-time location system? Evidence from 2 dairy farms. JDS Communications, 2(6), 345-350. https://doi.org/10.3168/jdsc.2020-0064

Ren, K., Alam, M., Nielsen, P. P., Gussmann, M. K., & Rönnegård, L. (2022). Interpolation methods to improve data quality of indoor positioning data for dairy cattle. Frontiers in Animal Science, 53. https://doi.org/10.3389/fanim.2022.896666

Sandgren, C. H., Anglart, D., Klaas, I. C., Rönnegård, L., & Emanuelson, U. (2021). Homogeneity density scores of quarter milk in automatic milking systems. Journal of Dairy Science, 104(9), 10121-10130. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20439

Anglart, D., Emanuelson, U., Rönnegård, L., & Sandgren, C. H. (2021). Detecting and predicting changes in milk homogeneity using data from automatic milking systems. Journal of Dairy Science, 104(10), 11009-11017. https://doi.org/10.3168/jds.2021-20517


Anglart, D., Hallén-Sandgren, C., Emanuelson, U., Rönnegård, L. (2020) Comparison of methods for predicting cow composite somatic cell counts. Journal of Dairy Science 103(9):8433-8442. https://doi.org/10.3168/jds.2020-18320