Kaska Koltowska

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Hur bygger man ett funktionellt lymfkärlnätverk?


Lymfsystemet är ett kärlnätverk som sträcker sig genom vår kropp. Lymfkärlets huvudsakliga funktion är att samla upp vätska från den omgivande vävnaden, absorbera fett i vår kost och att bidra till kroppens immunförsvar. Trots dess viktiga fysiologiska funktion vet vi ganska lite om hur dessa kärl bildas och blir funktionella, samt de molekylära baserna för lymfatiska sjukdomar. Organbildning kräver koordinering av molekylära, cellulära och fysikaliska processer på ett spatiotemporalt sätt. Zebrafisken är en unik modellorgansim som gör det möjligt att studera hur organbildningen sker i realtid inuti embryot. Med hjälp av genetiska modeller kan vi dissekera de molekylära faktorerna som driver lymfkärlbildningen. Det övergripande målet för mitt labb är att öka förståelsen för hur lymfkärl bildas och etablerar sin funktion, och tillämpa kunskapen i utvecklingen av nya behandlingar.Kaska Koltowska, Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning