Johan Gising

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

Hur gör man IRAP-hämmare till läkemedelskandidater mot demens?


Insulin reglerat aminopeptidas (IRAP) är ett enzym med högt uttryck i delar av hjärnan som är förknippat med kognition. Hämning av IRAP har visat på kognitionsförbättringar och ökad nervcellstillväxt. Idag finns inga läkemedel som interagerar med IRAP enzymet och det är en stor utmaning att konstruera hämmare som kan ta sig över blodhjärnbarriären. 

Som läkemedelskemist forskar jag i nära samarbete med farmakologer på hur man optimerar molekylers interaktion med IRAP enzymet och hur molekylernas egenskaper ska förändras för att passa som lovande läkemedelskandidater vid behandling av demens och Alzheimers sjukdom. Kognitionsförsämringar är ett stort och växande problem hos den åldrande befolkningen och för att nå allmännyttan måste läkemedelskandidaterna attrahera läkemedelsindustrins intresse för vidareutveckling.

 

 

Johan Gising, Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

Bilden visar IRAP enzymets translokering till cellytan där enzymet utövar sin effekt.