Elham Rostami

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning
Elham Rostami, Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Kan vi identifiera vilka faktorer som avgör en patients återhämtning efter en svår hjärnskada?


Många som överlever en hjärnskada kan drabbas av svåra men. Målet med vår forskning är att öka förståelsen för olika typer av hjärnskador och identifiera predisponerande faktorer som kan vara av vikt för hur bra dessa patienter mår. Vi använder oss av information som samlas in under vårdtiden samt genetiska analyser för att kunna besvara dessa frågor. Vidare försöker vi skapa modeller som kan imitera människohjärnan för att testa olika potentiella substanser som kan förbättra återhämtningen.