Andreas Frick

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning

Hur uppstår rädsla och ångest?


Varför lider vissa av handikappande rädslor och ångest? Vi försöker förstå de neurobiologiska och psykologiska orsakerna bakom uppkomst och vidmakthållande av rädslor. Genom att kartlägga utvecklingen av hjärnans nätverk och signalämnen och hur de tillsammans med psykologiska faktorer bidrar till rädslor hoppas vi kunna erbjuda bättre behandlingar för drabbade individer. 


Hjärnans struktur, signalämnen och funktionella nätverk studeras med magnetkamera (MR) och PET-kamera.

Vetenskapliga artiklar

Frick, A., Engman, J., Alaie, I., Björkstrand, J., Gingnell, M., Larsson, E.-M., Eriksson, E., Wahlstedt, K., Fredrikson, M., Furmark, T. (2020). Neuroimaging, genetic, clinical, and demographic predictors of treatment response in patients with social anxiety disorder. Journal of Affective Disorders. 261, 230-237. doi: 10.1016/j.jad.2019.10.027

Frick, A., Ahs, F., Engman, J., Jonasson, M., Alaie, I., Björkstrand, J., Frans, Ö., Faria, V., Linnman, C., Appel, L., Wahlstedt, K., Lubberink, M., Fredrikson, M., & Furmark, T. (2015) Serotonin synthesis and reuptake in social anxiety disorder: a positron emission tomography study. JAMA Psychiatry. 72(8), 794-802. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.0125