Alfhild Grönblad

Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

Kan vi förbättra minne och inlärning med IRAP-hämmare?


Kan vi förbättra minne och inlärning med IRAP-hämmare? Insulin reglerat aminopeptidas (IRAP) är ett enzym i hjärnan och en hämning av IRAP är förknippat med förbättrad inlärning och minne. Vi använder primärceller från hjärnan samt beteendemodeller för att kartlägga effekterna av IRAP-hämmare som tagits fram i nära samarbete med läkemedelskemister vid Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning. Målet är att förstå mekanismen bakom dessa effekter samt att ta fram nya läkemedelskandidater för att behandla kognitionsförsämringar som uppstått vid exempelvis demens och drog-inducerade skador i hjärnan.

 

 

Alfhild Grönblad, Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

Bilden visar primärceller från hippocampus, som är vårt minnescentrum i hjärnan. I grönt syns nervceller, i rött gliaceller och i blått cellkärnorna.

Bilden visar dendritiska utskott (i rött) i primära nervceller från hippocampus. Dessa dendritiska utskott kan forma kontakter med andra nervceller och stärka kommunikationen mellan nervcellerna vilket gynnar inlärning och minne.